AndrenFogelstrom-Fagelbro-huvudbild.jpg

Fågelbro UTOMHUS-SPA

En välkomnande utemiljö för bad året runt med varm källa, bardisk och gradänger i landskapet vid Fågelbro på Värmdö. Projektet har utförts på uppdrag av Sabis, som driver hotell- och konferensverksamhet på platsen, med utgångspunkten att skapa en omhändertagen plats med gedigna naturmaterial. Marken beläggs med skiffer och gradänger byggs upp av gediget trämaterial. Pergolan byggs av furu i smäckra dimensioner och stämningsskapande belysning ger platsen en stark karaktär.

pergola 1.40.png
AndrenFogelstrom-Fagelbro-bardiskritn.png
AndrenFogelstrom-Fagelbro-modell.jpg