andrenfogelstrom_kaggeboda_plan_01.jpg

KAGGEBODA

Tre hus samlade på en kulle. Ett allvarsamt mörkt yttre står i kontrast till den varma insidan.

Projektet har publicerats i flera magasin som till exempel Residence, Oak Magazine och Interior Design. Det har visats på Design Boom och finns även med i en virtuell utställning om svensk design organsierad av Visit Sweden, se mer här.

Foton av James Silverman.

andrenfogelstrom_kaggeboda_jamessilverman_05.jpg
andrenfogelstrom_kaggeboda_jamessilverman_02.jpg
andrenfogelstrom_kaggeboda_jamessilverman_06.jpg
andrenfogelstrom_kaggeboda_jamessilverman_08.jpg
andrenfogelstrom_kaggeboda_jamessilverman_03.jpg