Andrenfogelstrom_Kongo04.jpg

KONGO

Ett modernt hus för ett syskonpar vilar i den afrikanska grönskan. Byggnaden utförs i vit puts med inslag av mörka träslag och stora fönsterpartier. 

Andrenfogelstrom_Kongo02.jpg
Andrenfogelstrom_Kongo05.jpg