AndrénFogelström_Matstaden_08.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_07.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_09.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_02.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_04.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_05.jpg

mATSTADEN I SLAKTHUSOMRÅDET

Vinst i markanvisningstävling 2017. Ett kvarter med 130 bostäder, takgårdar och lokaler i entréplan. Vi har tagit fram förslaget på uppdrag av Svenska Hem.

"Det generösa kvarteret" är utformat för att generera maximalt med stadsliv, grönska och boendekvalitet. Bottenvåningens funktioner är öppna och berikar stadsrummet. Takytor används för gemensamma terrasser och odling. Varje lägenhet erbjuds en egen kolonilott och möjlighet till hjälp av kvarterets trädgårdsmästare. Slakthusområdet förädlas från industri- och matproduktion till rik och varierad MATSTAD.

Generöst med stadsliv
Kvarteret är utformat för att på bästa sätt stödja utvecklingen av en dynamisk, inkluderande och levande stadsmiljö. Förslaget bygger vidare på Slakthusområdets typiska volymhantering där en mångfald av byggnadskroppar bildar kvarter och platsbildningar på ett sammanhängande industrigolv. Kvarterets bottenvåning är genomgående förhöjd för att medge en flexibilitet i användning över tid och möjliggöra kommersiella lokaler