AndrénFogelström_Matstaden_18.jpg

SLAKTHUSET

Vinst i markanvisningstävling 2017. Ett kvarter med 130 bostäder, takgårdar och lokaler. Beställare är Svenska Hem i Bromma.

Förslaget bygger vidare på Slakthusområdets typiska volymhantering där en mångfald av byggnadskroppar bildar kvarter och platsbildningar på ett sammanhängande industrigolv. Kvarteret är utformat för att på bästa sätt stödja utvecklingen av en dynamisk, inkluderande och levande stadsmiljö. Bottenvåningens funktioner är öppna och berikar stadsrummet. Takytor används för gemensamma terrasser och odling. Varje lägenhet erbjuds del i kolonilott och möjlighet till hjälp av kvarterets trädgårdsmästare.

Detaljplaneprocess pågår och planerad inflyttning är 2024.

AndrénFogelström_Matstaden_16.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_17.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_19.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_08.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_04.jpg
AndrénFogelström_Matstaden_15.jpg