AndrenFogelstrom_Norsborg03.jpg
AndrenFogelstrom_Norsborg021.jpg
AndrenFogelstrom_Norsborg01.jpg

NORSBORG CENTRUM

På uppdrag av N8 har vi tagit fram detta förslag till utveckling av bostäder och butikslokaler i centrala Norsborg. En sockelvåning med butiker och verksamheter möter stråk och gator vilket vitaliserar stadsdelen. Högdelar annonserar Norsborg på långt håll och bostadsgården ligger förhöjd från gatan vilket skapar en privat och bullerdämpad miljö för de boende.