NORSBORG CENTRUM

Centrala Norsborg utvecklas med bostäder och butikslokaler. En sockelvåning med butiker och verksamheter möter stråk och gator. Högdelar annonserar Norsborg på långt håll och den slutna bostadsgården skapar en privat och bullerdämpad miljö för de boende. Beställare är N8.